Bảng giá chung Lẻ Quốc Tế

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
000002 OB_00002 (5 Ngày-4 Đêm)
Du Lịch Dubai 15/4 Cùng Các Nghệ Sĩ
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000031 OB_00031 (5 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc Lễ 30/4
Đi, về: Máy bay
 
KS 4 sao 21.990.000 8.750.000
Đặt Vé
000033 0B_00033 (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc Hoa Anh Đào Tháng 3 Bay Vj
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000034 OB_00034 (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc Hoa Anh Đào Tháng 3 Bay 7c
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000041 OB_00041 (6 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Osaka – Kobe – Kyoto Tháng 2
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000042 OB_00042 (6 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Osaka – Kobe – Kyoto Tháng 3
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000043 OB_00043 (6 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Osaka - Kobe - Kyoto Tháng 4
Đi, về: Tuỳ chọn
 
0
Đặt Vé
000044 OB_00044 (6 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Ngắm Hoa Tử Đằng 8/5
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000045 OB_00045 (6 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Osaka - Kobe - Kyoto Tháng 5
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000046 OB_00046 (6 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Osaka-kobe-kyoto Tháng 6
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000051 OB_00051 (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan 5n4đ Hàng Tuần
Đi, về: Máy bay
 
KS 3 sao 11.990.000 3.000.000
Đặt Vé
000052 OB_00052 (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan Lễ 30/4
Đi, về: Máy bay
 
KS 3 sao 14.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000053 OB_00053 (4 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan 4n4đ Tháng 3
Đi, về: Máy bay
 
KS 3* và 4* 11.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000054 OB_00054 (5 Ngày-4 Đêm)
Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc Tháng 5,6
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000091 OB_00091 (8 Ngày-7 Đêm)
Pháp – Đức – Bỉ – Hà Lan 8n7đ
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000092 OB_00092 (6 Ngày-5 Đêm)
Hawai'i- Hòn Ngọc Thái Bình Dương
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000093 OB_00093 (8 Ngày-7 Đêm)
Hawai’i- San Francisco 8 Ngày 7 Đêm
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000094 OB_00094 (7 Ngày-6 Đêm)
Tour Úc: Melbourne – Sydney 7n6đ
Đi, về: Máy bay
 
2/10/2023
KS 3* 47.990.000 7.000.000
Đặt Vé
000095 OB_00095 (7 Ngày-6 Đêm)
New Zealand: Auckland-waitomo-rotorua-hobbit
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000096 OB_00096 (6 Ngày-5 Đêm)
Tour Úc: Sydney - Melbourne - 6n5d
Đi, về: Máy bay
 
KS 4* 38.990.000 5.200.000
Đặt Vé
000103 OB_00103 (6 Ngày-5 Đêm)
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6n5đ
Đi, về: Máy bay
 
KS 4 sao 16.690.000 4.500.000
Đặt Vé
000104 OB_00104 (5 Ngày-4 Đêm)
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5n4đ
Đi, về: Máy bay
 
KS 4 sao 14.690.000 3.500.000
Đặt Vé
0005 OB_TL_005 (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan_paris By Night_5n4d_26/07/2023
Đi, về: Máy bay
 
KS 3* và 4* 12.990.000 3.500.000
Đặt Vé
0006 OB_TL_006 (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan_paris By Night_5n4d_28/07/2023
Đi, về: Máy bay
 
KS 3* và 4* 12.990.000 3.500.000
Đặt Vé
100 OB_TL_001 (5 Ngày-4 Đêm)
Bangkok_pattaya_5n4d
Đi, về: Máy bay
 
23,27,28,29,30/9/202...
4,6,11,13,18,20/10/...
KS 3* và 4* 6.390.000 2.500.000
Đặt Vé
101 OB_TQ_101 (6 Ngày-5 Đêm)
Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang – Shangri La Băng Xuyên – Lam Nguyệt Đàm
Đi, về: Máy bay
 
28/10/2023
KS 4 sao 20.690.000 4.000.000
Đặt Vé
102 OB_HQ_025 (4 Ngày-4 Đêm)
Seoul-nami-everland 4n4đ 28/10
Đi, về: Máy bay
 
27/10/2023
KS 3 sao 15.990.000 5.100.000
Đặt Vé
400 OB_TQ_400 (6 Ngày-5 Đêm)
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6n5đ
Đi, về: Máy bay
 
KS 4 sao 16.690.000 4.500.000
Đặt Vé
401 OB_TQ_401 (5 Ngày-4 Đêm)
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5n4đ
Đi, về: Máy bay
 
KS 4 sao 14.690.000 3.500.000
Đặt Vé
500 HCXD_Dubai (6 Ngày-5 Đêm)
Tour Dubai - Hội Chợ Xây Dựng The Big 5
Đi, về: Máy bay
 
1/12/2023
KS 5 sao 34.690.000 6.200.000
Đặt Vé

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU