Hội chợ ngành Công Nghệ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MIDDLE EAST ENERGY 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MIDDLE EAST ENERGY 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ DEAL 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ DEAL 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẤY PAPER ARABIA 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẤY PAPER ARABIA 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ CABSAT 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ CABSAT 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

HỘI CHỢ NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH SEAMLESS 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

HỘI CHỢ NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH SEAMLESS 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

HỘI CHỢ NGÀNH CÔNG NGHỆ TAIWAN INNOTECH EXPO 2023 - ĐÀI LOAN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

16.990.000vnđ

HỘI CHỢ NGÀNH QUẢNG CÁO DPES 2024 - QUẢNG CHÂU

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25/2/2024

23.690.000vnđ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU