Hội chợ ngành Công Nghệ

DUBAI - TRIỄN LÃM NĂNG LƯỢNG TRUNG ĐÔNG 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM NĂNG LƯỢNG TRUNG ĐÔNG 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ DEAL 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ DEAL 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẤY 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẤY 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ CABSAT 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ CABSAT 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH SEAMLESS 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH SEAMLESS 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

HONGKONG – HỘI CHỢ CHIẾU SÁNG HKTDC AUTUMN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

27/10/2023

23.390.000vnđ

ĐÀI LOAN – HỘI CHỢ DỤNG CỤ VÀ NGŨ KIM

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

4/10/2023

15.990.000vnđ

ĐÀI LOAN – ENERGY TAIWAN 2023

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

18/10/2023

16.590.000vnđ

ĐÀI LOAN - TRIỂN LÃM INNOTECH ĐÀI LOAN 19TH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

11/10/2023

16.990.000vnđ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU