Hội Chợ Ngành Xây Dựng

DUBAI - TRIỄN LÃM NỘI THẤT THE LEISURE SHOW 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM NỘI THẤT THE LEISURE SHOW 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM XÂY DỰNG INDEX 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM XÂY DỰNG INDEX 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

43.500.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM XÂY DỰNG BIG 5 GLOBAL 2023 5N4Đ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

1/12/2023

40.900.000vnđ

DUBAI - TRIỄN LÃM XÂY DỰNG BIG 5 GLOBAL 2023 6N5Đ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

1/12/2023

43.500.000vnđ

TRUNG QUỐC - HỘI CHỢ CANTON FAIR 133

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

22.900.000vnđ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU