Hội Chợ Ngành Xây Dựng

HỘI CHỢ VỀ MÁY XÂY DỰNG BAUMA CHINA 2024 - THƯỢNG HẢI

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

26/11/2024

25.000.000vnđ

HỘI CHỢ NGÀNH NỘI THẤT - CIFF 53RD - QUẢNG CHÂU

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

HỘI CHỢ NGÀNH XÂY DỰNG INDEX 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

HỘI CHỢ NGÀNH XÂY DỰNG INDEX 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

HỘI CHỢ NGÀNH XÂY DỰNG BIG 5 GLOBAL 2023 - DUBAI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

HỘI CHỢ NGÀNH XÂY DỰNG BIG 5 GLOBAL 2023 - DUBAI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU