Bảng giá chung Lẻ Nội Đia

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
00001 ND_001 (3 Ngày-2 Đêm)
Hòn Sơn - Biển Rừng Phương Nam
Đi, về: Xe
 
KS 3 sao 2.990.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
00003 ND_003 (3 Ngày-2 Đêm)
Tà Đùng - Buôn Mê Thuột 3n2d
Đi, về: Xe
 
KS 4 sao 2.990.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
00004 ND_004 (3 Ngày-2 Đêm)
Ninh Chữ - Bình Hưng - Hang Rái 3n2đ
Đi, về: Xe
 
Resort 3 sao 2.990.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
00005 ND_005 (2 Ngày-1 Đêm)
Tiền Giang - Sa Đéc - Cần Thơ 2n1d
Đi, về: Xe
 
KS 4 sao 1.890.000 Đã bao gồm 400.000
Đặt Vé
00006 ND_006 (2 Ngày-1 Đêm)
Tà Đùng - Gia Nghĩa - Bình Phước 2n1đ
Đi, về: Xe
 
KS 2 sao 1.690.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
00007 ND_007 (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Giang-đồng Văn-cao Bằng-lạng Sơn 5n4d
Đi, về: Máy bay
0
Đặt Vé
00008 ND_008 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An 3n2đ 03 & 10/07
Đi, về: Máy bay
 
KS 5 sao 4.390.000 1.900.000
Đặt Vé
00009 ND_009 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa
Đi, về: Xe
 
KS 3 sao 2.590.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
KS 4* 2.990.000 1.000.000
00010 ND_010 (3 Ngày-2 Đêm)
Phú Quốc 3n2d
Đi, về: Xe
KS 3 sao phố 1.950.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
Resort 3 sao 2.450.000
Resort 4 sao 3.350.000
00011 ND_011 (4 Ngày-3 Đêm)
Phú Quốc 4n3d
Đi, về: Xe
KS 3 sao phố 2.750.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
Resort 3 sao 3.050.000
Resort 4 sao 3.850.000
0100 NÐ_100 (2 Ngày-1 Đêm)
Hạ Long Ngủ Trên Tàu 2n1d Hàng Ngày
Đi, về: Xe
 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,1...
KS 3 sao 2.490.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.800.000
Đặt Vé
0101 NÐ_101 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Sapa Thị Trấn Mờ Sương 4n3d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
5,12,19,26/12/2020
KS 3 sao 3.690.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
0103 NÐ_103 (2 Ngày-1 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 2n1d Thứ 6 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
4,11,18,25/12/2020
KS 3 sao 2.490.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
325.000
Đặt Vé
0104 NÐ_104 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4n3d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,10,17,24,31/12/202...
KS 3 sao 3.660.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
900.000
Đặt Vé
0105 NÐ_105 (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương 5n4đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,10,17,24,31/12/202...
KS 3 sao 5.390.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.150.000
Đặt Vé
0106 NÐ_106 (6 Ngày-5 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sa Pa - Hà Nội 6n5d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,10,17,24,31/12/202...
KS 3 sao 5.880.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.450.000
Đặt Vé
0151 NÐ_151 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Huế 4n3d Thứ 4, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
2,5,9,12,16,19,23,26...
KS 2 sao 2.800.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
700.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.000.000 950.000
KS 4 sao 3.500.000 1.400.000
0153 NÐ_153 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Huế- Quảng Bình 4n3đ Thứ 5, Cn Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,6,10,13,17,20,24,2...
KS 2 sao 2.900.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
800.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.300.000 1.000.000
KS 4 sao 3.800.000 1.300.000
0155 NÐ_155 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 4n3d Thứ 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,5,10,12,17,19,24,2...
KS 3 sao 2.350.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
950.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.100.000 1.500.000
0157 NÐ_157 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 3n2đ Thứ 5,7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,5,10,12,17,19,24,2...
KS 3 sao 2.050.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.600.000 1.100.000
0160 NÐ_160 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt 4n3d Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,5,8,10,12,15,17,19...
KS 2 sao 2.768.000 Đã bao gồm 390.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.628.000 1.725.000
KS 4 sao 4.488.000 1.725.000
0170 NÐ_170 (4 Ngày-3 Đêm)
Tour Nha Trang - Dốc Lết - Vinperl Land 4n3d Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,5,8,10,12,15,17,19...
KS 3 sao 3.398.000 Đã bao gồm 1.350.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.998.000 1.890.000
0172 NÐ_172 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt 5n4d Thứ 3,5,7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,5,8,10,12,15,17,19...
KS 2 sao 3.598.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.645.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
0173 NÐ_173 (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết 2n1d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
5,12,19,26/12/2020
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
0180 NÐ_180 (2 Ngày-1 Đêm)
Bến Tre - Cần Thơ 2n1đ Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
5,12,19,26/12/2020
KS 4 sao 2.049.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
0183 NÐ_183 (4 Ngày-3 Đêm)
Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng 4n3đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
3,10,17,24/12/2020
KS 3 sao 3.990.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
  • 1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU