Bảng giá chung Lẻ Nội Đia

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
0100 NÐ_100 (2 Ngày-1 Đêm)
Hạ Long Ngủ Trên Tàu 2n1d Hàng Ngày
Đi, về: Xe
 
25,26,27,28,29,30,31...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
KS 3 sao 2.490.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.000.000
Đặt Vé
0101 NÐ_101 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Sapa Thị Trấn Mờ Sương 4n3d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26/10/2019
2,9,16,23,30/11/201...
7,14,21/12/2019
KS 3 sao 3.690.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
900.000
Đặt Vé
0102 NÐ_102 (3 Ngày-2 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 3n2d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
31/10/2019
7,14,21,28/11/2019
5,12,19,26/12/2019
KS 3 sao 3.590.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
600.000
Đặt Vé
0103 NÐ_103 (2 Ngày-1 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 2n1d Thứ 6 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
25/10/2019
1,8,15,22,29/11/201...
6,13,20/12/2019
KS 3 sao 2.490.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
325.000
Đặt Vé
0104 NÐ_104 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4n3d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
31/10/2019
7,14,21,28/11/2019
5,12,19,26/12/2019
KS 3 sao 3.960.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
900.000
Đặt Vé
0105 NÐ_105 (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương 5n4đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
31/10/2019
7,14,21,28/11/2019
5,12,19,26/12/2019
KS 3 sao 5.390.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.150.000
Đặt Vé
0106 NÐ_106 (6 Ngày-5 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sa Pa - Hà Nội 6n5d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
31/10/2019
7,14,21,28/11/2019
5,12,19,26/12/2019
KS 3 sao 5.880.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.450.000
Đặt Vé
0151 NÐ_151 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Huế 4n3d Thứ 4, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,30/10/2019
2,6,9,13,16,20,23,2...
4,7,11,14,18,21,25,...
KS 2 sao 2.800.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
700.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.000.000 950.000
KS 4 sao 3.500.000 1.400.000
0152 NÐ_152 (5 Ngày-4 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình 5n4d Thứ 4, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,30/10/2019
2,6,9,13,16,20,23,2...
4,7,11,14,18,21,25,...
KS 2 sao 3.300.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.600.000 1.200.000
KS 4 sao 4.100.000 1.800.000
0153 NÐ_153 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Huế- Quảng Bình 4n3đ Thứ 5, Cn Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
27,31/10/2019
3,7,10,14,17,21,24,...
1,5,8,12,15,19,22,2...
KS 2 sao 2.900.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
800.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.300.000 1.000.000
KS 4 sao 3.800.000 1.300.000
0154 NÐ_154 (5 Ngày-4 Đêm)
Đà Nẵng - Huế- Quảng Bình 5n4d Thứ 2 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
28/10/2019
4,11,18,25/11/2019
2,9,16,23/12/2019
KS 2 sao 3.200.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.500.000 1.200.000
KS 4 sao 4.000.000 1.800.000
0155 NÐ_155 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 4n3d Thứ 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,31/10/2019
2,7,9,14,16,21,23,2...
5,7,12,14,19,21,26/...
KS 3 sao 2.350.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
950.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.100.000 1.500.000
0156 NÐ_156 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 3n2d Thứ 6, Cn Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
25,27/10/2019
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,6,8,13,15,20,22/1...
KS 3 sao 2.050.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
7.000.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.600.000 1.100.000
0157 NÐ_157 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 3n2đ Thứ 5,7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,31/10/2019
2,7,9,14,16,21,23,2...
5,7,12,14,19,21,26/...
KS 3 sao 2.050.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.600.000 1.100.000
0160 NÐ_160 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt 4n3d Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,29,31/10/2019
2,5,7,9,12,14,16,19...
3,5,7,10,12,14,17,1...
KS 2 sao 2.768.000 Đã bao gồm 390.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.628.000 1.170.000
KS 4 sao 4.488.000 1.725.000
0170 NÐ_170 (4 Ngày-3 Đêm)
Tour Nha Trang - Dốc Lết - Vinperl Land 4n3d Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,29,31/10/2019
2,5,7,9,12,14,16,19...
3,5,7,10,12,14,17,1...
KS 3 sao 3.398.000 Đã bao gồm 1.350.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.998.000 1.890.000
0172 NÐ_172 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt 5n4d Thứ 3,5,7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26,29,31/10/2019
2,5,7,9,12,14,16,19...
3,5,7,10,12,14,17,1...
KS 2 sao 3.598.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.645.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
0173 NÐ_173 (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết 2n1d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26/10/2019
2,9,16,23,30/11/201...
7,14,21/12/2019
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
0180 NÐ_180 (2 Ngày-1 Đêm)
Bến Tre - Cần Thơ 2n1đ Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
26/10/2019
2,9,16,23,30/11/201...
7,14,21/12/2019
KS 4 sao 2.049.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
0183 NÐ_183 (4 Ngày-3 Đêm)
Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng 4n3đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
31/10/2019
7,14,21,28/11/2019
5,12,19,26/12/2019
Tiêu chuẩn 3.989.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
0184 NÐ_184 (3 Ngày-2 Đêm)
Tour Phú Quốc - Câu Cá Ngoài Đảo 3n2d Bay Vietjet Thứ 6 Hàng Tuần
Đi, về: Máy bay
 
25/10/2019
1,8,15,22,29/11/201...
6,13,20/12/2019
KS 2 sao 4.150.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
500.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.290.000 650.000
KS 4 sao 4.750.000 1.150.000
Resort 4 sao 4.950.000 1.450.000
  • 1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU