Du Lịch Miền Trung

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ 4N3D THỨ 4, 7 HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

4,8,11,15,18,22,2...

2.800.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ- QUẢNG BÌNH 4N3Đ THỨ 5, CN HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,5,9,12,16,19,23...

2.900.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 4N3D THỨ 5, 7 HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,4,9,11,16,18,23...

2.350.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 3N2Đ THỨ 5,7 HÀNG TUẦN

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

2,4,9,11,16,18,23...

2.050.000vnđ

TOUR NHA TRANG - DỐC LẾT - VINPERL LAND 4N3D THỨ 3, 5, 7 HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,4,7,9,11,14,16,...

3.398.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4D THỨ 3,5,7 HÀNG TUẦN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

2,4,7,9,11,14,16,...

3.598.000vnđ

PHAN THIẾT 2N1D THỨ 7 HÀNG TUẦN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

4,11,18,25/4/2020

1.398.000vnđ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU