Du Lịch Miền Trung

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ 4N3D THỨ 4, 7 HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8,12,15,19,22,26,...

2.800.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - QUẢNG BÌNH 5N4D THỨ 4, 7 HÀNG TUẦN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

8,12,15,19,22,26,...

3.300.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ- QUẢNG BÌNH 4N3Đ THỨ 5, CN HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

9,13,16,20,23,27/...

2.900.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ- QUẢNG BÌNH 5N4D THỨ 2 HÀNG TUẦN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

10,17,24/2/2020

3.200.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 4N3D THỨ 5, 7 HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8,13,15,20,22,27,...

2.350.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 3N2D THỨ 6, CN HÀNG TUẦN

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

7,9,14,16,21,23,2...

2.050.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN 3N2Đ THỨ 5,7 HÀNG TUẦN

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

8,13,15,20,22,27,...

2.050.000vnđ

TOUR NHA TRANG - DỐC LẾT - VINPERL LAND 4N3D THỨ 3, 5, 7 HÀNG TUẦN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8,11,13,15,18,20,...

3.398.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4D THỨ 3,5,7 HÀNG TUẦN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

8,11,13,15,18,20,...

3.598.000vnđ

PHAN THIẾT 2N1D THỨ 7 HÀNG TUẦN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

8,15,22,29/2/2020

1.398.000vnđ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU