Bảng Giá Tour Lễ Tết

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
  Tour Lễ Tết Trong Nước
  Tour Lễ Tết Nước Ngoài
00001 Tet_001 (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan Mùng 1 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00002 TET_002 (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan Mùng 3, 4 Tết
Đi, về: Máy bay
 
28/1/2020
0
Đặt Vé
00003 TET_003 (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan Mùng 5 Tết
Đi, về: Máy bay
 
29/1/2020
KS 3 sao 11.590.000 4.500.000
Đặt Vé
00004 TET_004 (6 Ngày-5 Đêm)
Tgg - Phượng Hoàng Cổ Trấn 29 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00005 TET_005 (5 Ngày-4 Đêm)
Tgg - Phượng Hoàng Cổ Trấn Mùng 2 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00006 TET_006 (6 Ngày-5 Đêm)
Tgg - Phượng Hoàng Cổ Trấn Mùng 4 Tết
Đi, về: Máy bay
 
28/1/2020
KS 4* 19.990.000 5.500.000
Đặt Vé
00007 TET_007 (6 Ngày-5 Đêm)
Tgg - Phượng Hoàng Cổ Trấn Mùng 6 Tết
Đi, về: Máy bay
 
30/1/2020
KS 4* 16.590.000 4.500.000
Đặt Vé
00010 Tet_010 (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan Mùng 1 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00011 Tet_011 (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan Mùng 3 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00012 Tet_012 (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan Mùng 7 Tết
Đi, về: Máy bay
 
31/1/2020
KS 3 sao 13.490.000 3.000.000
Đặt Vé
00020 Tet_020 (5 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản 30 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00021 Tet_021 (5 Ngày-5 Đêm)
Nhật Bản Mùng 1, 2, 3 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00022 Tet_022 (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc Tối 29 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00023 Tet_023 (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc Tối Mùng 1 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00024 Tet_024 (5 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc Mùng 3 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00025 Tet_025 (6 Ngày-6 Đêm)
Hàn Quốc Tối M3 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00050 Tet_050 (9 Ngày-8 Đêm)
Châu Âu 27 Tết
Đi, về: Máy bay
 
KS 3* và 4* 52.900.000 15.500.000
Đặt Vé
00051 Tet_051 (9 Ngày-8 Đêm)
Châu Âu 28 Tết
Đi, về: Máy bay
 
28/1/2020
0
Đặt Vé
00052 Tet_052 (9 Ngày-8 Đêm)
Châu Âu 29 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00053 Tet_053 (9 Ngày-8 Đêm)
Châu Âu Mùng 2 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00054 TET_054 (5 Ngày-4 Đêm)
Dubai Tối Mùng 1 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
00071 TET_071 (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore Mùng 2, 3 Tết
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU