Bảng giá chung Lẻ Quốc Tế

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
000001 OB_0001 (5 Ngày-4 Đêm)
Dubai - Xứ Sở Những Cái Nhất 11/3
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000003 OB_00003 (5 Ngày-4 Đêm)
Dubai Mùa Hè - Xứ Sở Nghìn Lẻ Một Đêm
Đi, về: Máy bay
 
3,17,24/6/2020
1,15,29/7/2020
KS 4 sao 24.990.000 4.000.000
Đặt Vé
000011 OB_00011 (5 Ngày-4 Đêm)
Singapore - Malaysia 5n4d
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000021 OB_00021 (4 Ngày-3 Đêm)
Bali - Thiên Đường Nhiệt Đới Tháng 4, 15/5
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000022 OB_00022 (4 Ngày-3 Đêm)
Bali - Thiên Đường Nhiệt Đới Tháng 5,6,8
Đi, về: Máy bay
 
6,29/6/2020
19/8/2020
KS 4 sao 10.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000023 OB_00023 (4 Ngày-3 Đêm)
Bali - Thiên Đường Nhiệt Đới 11/5, 23/9
Đi, về: Máy bay
 
23/9/2020
KS 4 sao 9.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000024 OB_00024 (4 Ngày-3 Đêm)
Bali - Thiên Đường Nhiệt Đới Lễ 2/9
Đi, về: Máy bay
 
1/9/2020
KS 4 sao 10.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000025 OB_00025 (4 Ngày-3 Đêm)
Bali - Thiên Đường Nhiệt Đới Mùa Hè
Đi, về: Máy bay
 
13,18/6/2020
1,8,22,29/7/2020
4/8/2020
KS 4 sao 11.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000071 OB_00071 (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan 5n4đ Thứ 4 Hàng Tuần
Đi, về: Máy bay
 
3,10,17,24/6/2020
1,8,15,22,29/7/2020
5,12,19,26/8/2020
9,16,23,30/9/2020
7,14,21,28/10/2020
4,11,18,25/11/2020
2,9,16,23/12/2020
KS 4 sao 5.990.000 3.500.000
Đặt Vé
000081 OB_00081 (4 Ngày-3 Đêm)
Phnom Penh-sihanouk-bokor
Đi, về: Xe
 
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,22,29/10/202...
5,12,19,26/11/2020
3,10,17,24/12/2020
KS 3 sao 3.750.000 1.400.000
Đặt Vé
000082 OB_00082 (4 Ngày-3 Đêm)
Phnom Penh - Siem Riep
Đi, về: Xe
 
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,22,29/10/202...
5,12,19,26/11/2020
3,10,17,24/12/2020
KS 3 sao 3.750.000 1.400.000
Đặt Vé
000091 OB_00091 (8 Ngày-7 Đêm)
Pháp – Đức – Bỉ – Hà Lan 8n7đ
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000092 OB_00092 (6 Ngày-5 Đêm)
Hawai'i- Hòn Ngọc Thái Bình Dương
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000093 OB_00093 (8 Ngày-7 Đêm)
Hawai’i- San Francisco 8 Ngày 7 Đêm
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
000094 OB_00094 (6 Ngày-5 Đêm)
Tour Úc: Melbourne – Sydney 6n5đ
Đi, về: Máy bay
 
14/8/2020
13/9/2020
KS 3 sao 47.390.000 8.750.000
Đặt Vé
  • 1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU